Thomas werd (via een omweg) Briant in 1992
uit de serie whats in a name
Thomas werd (via een omweg) Briant in 1992
Op m’n vijfde kwam ik, een Duits jongetje uit Zweden, naar Texel. Op mijn eerste kleuterschooldag deed mijn moeder me mijn lederhose aan, en dat in een tijd waarin Duitsers bepaald niet geliefd waren op het eiland. Nog vele jaren later viel de naam Thomas voor mij samen met ‘de mof’.

In 1986 werd ik lid van Subud, een internationale spirituele broederschap met Indonesische wortels. De spirituele leider van die organisatie, Bapak Muhammad Sumohadiwidjojo, was opgegroeid in een traditie waarin het veranderen van voornamen heel gewoon is. Als in Java een kindje vaak ziek is, krijgt het van een oude wijze een andere voornaam die beter bij zijn ziel past, wat een helend effect kan hebben. Ook Bapak bood zijn volgelingen de mogelijkheid om hun voornaam te veranderen als ze dat wilden. Nou dat wilde ik wel, zo’n naam op maat. Ik kreeg van hem de letter B en mocht daar zelf vijf namen bij uitzoeken. Daaruit koos Bapak voor mij Bastiaan.

In Subud doe je een spirituele oefening die je in contact brengt met de godsdienstbeleving die het dichtst bij je ziel staat. Voor mij was het al snel duidelijk dat dat de islam was. Nadat ik in 1989 naar Nieuw-Zeeland verhuisd was, besloot ik belijdend moslim te worden. Ik vroeg Bapak een moslimnaam voor mij te kiezen die bij me paste. Ik wilde dit keer niet zelf met vijf namen komen maar direct de juiste naam van hem krijgen. De letter B had ik tenslotte al. Hij koos de naam Bustaman.

De sociale druk en de sociale controle binnen de moslimgemeenschap begonnen mij in Nieuw-Zeeland steeds meer te benauwen. Er waren veel do’s maar vooral ook veel don’ts. In 1992 ging ik terug naar Nederland met een grote afkeer van de sociale controle, de regeltjes en de bekrompenheid van een geïnstitutionaliseerde religie. Ik besloot me nooit meer te onderwerpen aan een religie en vroeg opnieuw een naam aan met de letter B. Het werd Briant (betekenis: ‘innerlijk en uiterlijk krachtig’).

andere verhalen uit de serie whats in a name